پیام مدیرعامل

شرکت ایستا فولاد نوین سپنتا خود را متعهد می داند به عنوان مجموعه ای مهندسی ،نقش موثر خویش را در ساخت اقتصادی پایدار و مستحکم، که همه اقشار جامعه از آن بهره مند گردند،به نحو مطلوب ایفا نماید. لذا با تلاش متخصصان خویش قدم در اين راه پر فراز و نشیب و بي‌پايان نهاده و پیوسته خود را متعهد به ارائه بالاترين سطح خدمات فني و اجرایی و توجه ویژه به ارزش های بنیادینی مانند کیفیت، ایمنی و محیط زیست جهت ايفاي این نقش مي‌داند. هدف ما ایجاد محیطی است که در آن همواره تمامی دست اندرکاران و ذینفعان پروژه از موفقیت اجرای پروژه ها احساس مباهات و رضایتمندی نمایند.
شرکت ایستا فولاد نوین سپنتا برای به ظهور رساندن این اهداف، در ساختار سازمانی مناسب ،با سرمایه انسانی مستعد و بهره گیری از تکنولوژی های مدرن، اقدام به ایجاد زیرساخت و پياده سازي سيستم هاي مدرن مديريت پروژه كرده است که همزمان با بهبود فرآيندهاي كاري،چابكي سازمان را افزايش داده است .از سوي ديگر با دريافت گواهي نامه هاي مختلف تضمين كيفيت از موسسات بين المللي توانسته است، شرايطي را رقم زند تا با پايش مداوم آن ها قادر به راهبري پروژه ها شود.
اعتقاد کامل دارم، سازماني كه با اصول و استانداردهاي مهندسي پايه ريزي شود و مباني سيستمي در آن مورد توجه قرار گيرد، هم باني شكوفایي استعداد ها شده و هم مي تواند به شرکت با محوريت دانش مدار براي هدايت و نگهداري پرسنل تبدیل شود كه در نتيجه توسعه مديريت دانش را به همراه خواهد داشت.
با اين عزم قطعاً خواهيم توانست سر زندگی، اثربخشي و اميد به آينده دانش آموختگان دانشگاه را افزایش داده و فضایی را براي پرورش مديران لايق و شايسته با تکیه بر مفاهیم علمی و مهارت های کاربردی فراهم سازيم، تا كارآفرينان نسل هاي بعد باشند.

Call Now Button